Advokathuset14919

Melka Kjellberg

Advokat
Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 1990
mk@advhus.se

Melka har stor erfarenhet av advokatyrket. Hon var en av försvararna i det mål som omnämnts som Sveriges största polisutredning. Melka är också specialiserad inom familjerätt där hon undervisar domare, socialsekreterare och advokater i både grundkurser och fördjupande kurser tillsammans med ledande auktoriteter på svensk familjerätt.

Advokathuset14980

Karl Hannus

Advokat
Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 2012
kh@advhus.se

Karl har kommit att särskilt inrikta sig mot brottmål. Han har försvarat klienter åtalade för de allvarligaste vålds- och förmögenhetsbrotten samt i mål om ekonomisk brottslighet. Störst uppmärksamhet fick målet om mutbrott och utpressning i samband med fotbollsmatcher. Han åtar sig även andra uppdrag inom byråns verksamhetsområden.

Advokathuset14992

Fredrik Andersson

Advokat
Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 2017
fa@advhus.se

Fredrik arbetar med de på byrån förekommande ärendena. Han har erfarenhet från arbete på tingsrätt. Särskilt framgångsrik har han varit när han tillsammans med sin klient lyckades vända ett till synes hopplösa vårdnadsmål till framgång och ensam vårdnad för sin klient.

Advokathuset14962

Malin Stengard

Biträdande jurist
ms@advhus.se

Malin har kommit till byrån från arbete på Migrationsverket och har förstärkt vår kompetens inom migrationsrätten. Hon fortsätter att arbeta med dessa ärenden hos oss men åtar sig dessutom uppdrag inom familjerättens område, målsägandebiträde och mål om tvångsvård, som LVU, LPT, LRV och LVM.

Advokathuset15024

Marie Hägg

Advokatsekreterare
sekr@advhus.se