Melka Kjellberg

Melka Kjellberg

Advokat

Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 1990
mk@advhus.se

Melka har stor erfarenhet av advokatyrket. Hon var en av försvararna i det mål som omnämnts som Sveriges största polisutredning. Melka är också specialiserad inom familjerätt där hon undervisar domare, socialsekreterare och advokater i både grundkurser och fördjupande kurser tillsammans med ledande auktoriteter på svensk familjerätt.

Karl Hannus

Karl Hannus

Advokat

Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 2012
kh@advhus.se

Karl har kommit att särskilt inrikta sig mot brottmål. Han har försvarat klienter åtalade för de allvarligaste vålds- och förmögenhetsbrotten samt i mål om ekonomisk brottslighet. Störst uppmärksamhet fick målet om mutbrott och utpressning i samband med fotbollsmatcher. Han åtar sig även andra uppdrag inom byråns verksamhetsområden.

Fredrik Andersson

Fredrik Andersson

Advokat

Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 2017
fa@advhus.se

Fredrik arbetar med de på byrån förekommande ärendena. Han har erfarenhet från arbete på tingsrätt. Särskilt framgångsrik har han varit när han tillsammans med sin klient lyckades vända ett till synes hopplöst vårdnadsmål till framgång och ensam vårdnad för sin klient.

Malin Stengard

Malin Stengard

Biträdande jurist

ms@advhus.se

Malin förstärkte på ett särskilt sätt byråns kompetens inom migrationsrätt. Hon kom till byrån från Migrationsverket med en gedigen erfarenhet som hon använder till förmån för sina klienter. Malin har bred erfarenhet inom familjerättens område, målsägandebiträde och mål om tvångsvård, som LVU, LPT, LRV och LVM.

Nellie Karlsson Rowley

Nellie Karlsson Rowley

Biträdande jurist

Marie Hägg

Marie Hägg

Advokatsekreterare

sekr@advhus.se

Marie är hjärtat på vår byrå, det är i regel henne ni har första kontakten med och möter i vår reception. Hon sköter även administrationen och ekonomin på vårt kontor.

Tillsammans med kontorshunden Max hälsar hon er välkomna till oss.

Max

Max

Kontorets Maskot

Advokathuset

Din advokat Hässleholm, Sölvesborg & Kristianstad.

Västra Storgatan 30

044-12 64 40

Advokathuset Kristianstad

Västra Storgatan 30, 291 31 Kristianstad