Melka Kjellberg

Melka Kjellberg

Advokat

Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 1990
mk@advhus.se

Melka har stor erfarenhet av advokatyrket. Hon var en av försvararna i det mål som omnämnts som Sveriges största polisutredning. Melka är också specialiserad inom familjerätt där hon undervisar domare, socialsekreterare och advokater i både grundkurser och fördjupande kurser tillsammans med ledande auktoriteter på svensk familjerätt.

Karl Hannus

Karl Hannus

Advokat

Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 2012
karl@advokathusetkristianstad.se

Karl har kommit att särskilt inrikta sig mot brottmål. Han har försvarat klienter åtalade för de allvarligaste vålds- och förmögenhetsbrotten samt i mål om ekonomisk brottslighet. Störst uppmärksamhet fick målet om mutbrott och utpressning i samband med fotbollsmatcher. Han åtar sig även andra uppdrag inom byråns verksamhetsområden.

Malin Stengard

Malin Stengard

Advokat

malin@advokathusetkristianstad.se

Malin förstärkte på ett särskilt sätt byråns kompetens inom migrationsrätt. Hon kom till byrån från Migrationsverket med en gedigen erfarenhet som hon använder till förmån för sina klienter. Malin har bred erfarenhet inom familjerättens område, målsägandebiträde och mål om tvångsvård, som LVU, LPT, LRV och LVM.

Nellie Karlsson Rowley

Nellie Karlsson Rowley

Biträdande jurist

nkr@advhus.se

Nellie kom till Advokathuset efter att ha arbetat på advokatbyrå i Malmö. Hon har arbetat med alla på advokatbyråerna förekommande ärenden, även ekonomisk familjerätt. Nellies personliga engagemang har tjänat många klienter i både stora och små mål. Exempel på omfattande mål är fallet med den nakne mannen som klättrade på taken i centrala Kristianstad samt fallet med de isolerade barnen i Ystad.

Olle Björklund

Olle Björklund

Biträdande jurist

Tingsmeriterad
olle@advokathusetkristianstad.se

Olle tog juristexamen 2018 och arbetade därefter som tingsnotarie vid Blekinge tingsrätt. Tidigare har han arbetat som frivårdsinspektör vid Kriminalvården och handläggare och utbildare vid Försäkringskassan. Familjerätt är ett område som särskilt intresserar honom och som han fördjupat sig i.

Hanan Alkhuder

Hanan Alkhuder

Biträdande jurist

Marie Hägg

Marie Hägg

Advokatsekreterare

sekr@advhus.se

Marie är hjärtat på vår byrå, det är i regel henne ni har första kontakten med och möter i vår reception. Hon sköter även administrationen och ekonomin på vårt kontor.

Tillsammans med kontorshunden Max hälsar hon er välkomna till oss.

Advokathuset

Din advokat Hässleholm, Sölvesborg & Kristianstad.

Västra Storgatan 30

044-12 64 40

Advokathuset Kristianstad

Västra Storgatan 30, 291 31 Kristianstad