Verksamhetsområden

 

Vi arbetar främst med
brottmål som försvarsadvokater
familjemål om vårdnad, boende och umgänge,
migrationsrätt,
mål om tvångsvård, som LVU, LPT, LRV och LVM,
och uppdrag som målsägandebiträden.
Klicka på respektive rättsområde för mer specifik information eller kontakta oss.

Information om hur vi samlar in personuppgifter

Vårt uppdrag är att hjälpa dig enligt det uppdragsavtal vi kommer överens om. För att kunna göra det måste vi samla in mycket information. För att vara fortsatt lojala mot dig även efter att uppdraget avslutats måste vi spara uppgifter för att till exempel kunna bedöma om det finns en intressekonflikt, jäv.

Den största delen av informationen i ditt ärende kommer från vad du berättar för oss. Vi antecknar och sparar det som är nödvändigt för att kunna hjälpa dig. Vi använder en molntjänst och en e-posthanterare som garanterar att de hanterar uppgifterna på ett säkert sätt som uppfyller de regler vi ska ta hänsyn till, som GDPR och god advokatsed. Vi har även en diariebok där vi antecknar dina uppgifter för att kunna se vilka klienter vi företräder och har företrätt.

Om vi behöver så hämtar vi in information från domstolarna eller andra myndigheter. I de flesta fall diskuterar vi tillsammans med dig vilken information eller vilka bevis vi samlar in men vi behöver ha rätt till detta även i andra fall om det är bråttom eller liknande.

Som advokatbyrå har vi stor erfarenhet av att hantera tystnadsplikten, inte sällan i förhållande till väldigt känsliga personuppgifter. Tveka inte att fråga om du undrar vad det innebär för dig. Vi har även tagit fram en policy för behandling av personuppgifter där du kan läsa mer. Den finns även publicerad på vår hemsida.

För information om våran policy går det att läsa mer på länken GDPR policy.

Konsumenttvistsnämnd

Från och med den 11 januari 2016 har den som är konsument möjlighet att få en tvist mellan konsumenten och advokaten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se Telefon: +46 (0)8 459 03 00

Advokathuset

Din advokat Hässleholm, Sölvesborg & Kristianstad.

Västra Storgatan 30

044-12 64 40