När det blir fel, är vi rätt!

Advokathuset Kristianstad

Om oss

Här arbetar Malin, Nellie, Olle, Hanan, Rebecca, Melka och Karl för att ge det biträde klienten behöver. Vi är försvarsadvokater och målsägandebiträden, vi är ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, vi arbetar med migrationsrätt och vi är biträden i mål om tvångsvård.

Läs vidare på vår hemsida eller kontakta oss på 044-12 64 40.

advokatbyrå kristianstad

Brottmål

Här hittar du information om hur vi arbetar med straffrätten, som försvarare, målsägandebiträden och särskilda företrädare.

Mål om vårdnad, boende och umgänge

Här hittar du information om hur vi biträder dig när du inte kommer överens med den andra
föräldern i frågor som rör era barn.

LVU, LPT, LRV och LVM

Här hittar du information om hur vi hjälper dig genom processen i förvaltningsrätten i de mål
om olika former av tvångsvård de hanterar.

Migrationsrätt

Här hittar du information om hur vi företräder dig i frågor om uppehållstillstånd, asyl m.m., i både Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

Målsägandebiträde

Här hittar du information om hur vi kan hjälpa dig som utsatts för brott i vårt arbete som målsägandebiträde.

Vi på kontoret

advokat sölvesborg

Melka Kjellberg

Advokat

Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 1990
mk@advhus.se
advokat hässleholm

Karl Hannus

Advokat

Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 2012
kh@advhus.se

advokat hässleholm

Malin Graah-Hagelbäck

Advokat

advokat hässleholm

Nellie Karlsson Rowley

Advokat

advokat sölvesborg

Olle Björklund

Advokat

Tingsmeriterad
ob@advhus.se

Hanan Alkhuder

Biträdande jurist

Rebecca Brisenfjord

Advokatsekreterare

advokat kristianstad

Rättshjälp och rättsskydd

Vi hjälper dig att undersöka och ansöka om hjälp från försäkringsbolag genom ditt rättsskydd eller från staten utifrån reglerna om rättshjälp.

Advokathuset

Din advokat Hässleholm, Sölvesborg & Kristianstad.

Västra Storgatan 30

044-12 64 40