Melka Kjellberg

Melka Kjellberg

Advokat

Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 1990
mk@advhus.se

Melka har stor erfarenhet av advokatyrket. Hon var en av försvararna i det mål som omnämnts som Sveriges största polisutredning. Melka är också specialiserad inom familjerätt där hon undervisar domare, socialsekreterare och advokater i både grundkurser och fördjupande kurser tillsammans med ledande auktoriteter på svensk familjerätt.

Karl Hannus

Karl Hannus

Advokat

Tingsmeriterad
Inträde i Sveriges Advokatsamfund 2012
karl@advokathusetkristianstad.se

Karl har kommit att särskilt inrikta sig mot brottmål. Han har försvarat klienter åtalade för de allvarligaste vålds- och förmögenhetsbrotten samt i mål om ekonomisk brottslighet. Störst uppmärksamhet fick målet om mutbrott och utpressning i samband med fotbollsmatcher. Han åtar sig även andra uppdrag inom byråns verksamhetsområden.

Malin Graah-Hagelbäck

Malin Graah-Hagelbäck

Advokat

Inträde i Sveriges Advokatsamfund 2021  malin@advokathusetkristianstad.se

Malin förstärkte på ett särskilt sätt byråns kompetens inom migrationsrätt. Hon kom till byrån från Migrationsverket med en gedigen erfarenhet som hon använder till förmån för sina klienter. Malin har bred erfarenhet inom familjerättens område, målsägandebiträde och mål om tvångsvård, som LVU, LPT, LRV och LVM.

Nellie Karlsson Rowley

Nellie Karlsson Rowley

Advokat

Inträde i Sveriges Advokatsamfund 2022

nkr@advhus.se

Nellie kom till Advokathuset efter att ha arbetat på advokatbyrå i Malmö. Hon har arbetat med alla på advokatbyråerna förekommande ärenden, även ekonomisk familjerätt. Nellies personliga engagemang har tjänat många klienter i både stora och små mål. Exempel på omfattande mål är fallet med den nakne mannen som klättrade på taken i centrala Kristianstad samt fallet med de isolerade barnen i Ystad.

Olle Björklund

Olle Björklund

Advokat

Tingsmeriterad
olle@advokathusetkristianstad.se

Olle tog juristexamen 2018 och arbetade därefter som tingsnotarie vid Blekinge tingsrätt. Tidigare har han arbetat som frivårdsinspektör vid Kriminalvården och handläggare och utbildare vid Försäkringskassan. Familjerätt är ett område som särskilt intresserar honom och som han fördjupat sig i.

Hanan Alkhuder

Hanan Alkhuder

Biträdande jurist

hanan@advokathusetkristianstad.se

Hanan tog sin svenska juristexamen 2021 och började direkt på Advokathuset. Utöver studier i Umeå har hon studerat juridik på universitetet i Aleppo under fyra år. Med kunskap om den svenska och syriska rätten (som i många stycken baseras på fransk rätt) är hon särskilt intresserad av den internationella privaträtten – reglerna som avgör vilka lagar som ska gälla vid internationella förhållanden. Hon arbetar med tvistemål, familjerätt, migrationsmål, uppdrag som målsägandebiträde och mål om tvångsvård så som LVU.

المعرفة بالقوانين العربية والسويدية تعني تقديم استشارة قانونية مدروسة من نواحي مختلفة

 

 

 

Rebecca Brisenfjord

Rebecca Brisenfjord

Advokatsekreterare

sekr@advhus.se

Rebecca är hjärtat på vår byrå, det är i regel henne ni har första kontakten med och möter i vår reception. Hon sköter även administrationen och delar av ekonomin på vårt kontor.

Advokathuset

Din advokat Hässleholm, Sölvesborg & Kristianstad.

Västra Storgatan 30

044-12 64 40