Brottsmål

Om du är misstänkt för brott eller utsatt för brott har du rätt att företrädas av någon av oss. I de allra flesta fall har du dessutom rätt till hel eller delvis finansiering från staten. I mycket stor utsträckning har du rätt att själv välja vem som ska försvara eller företräda dig.

Vår erfarenhet är att det är värdefullt för dig som kallats till polisförhör att prata med oss först så att du bättre förstår vad som kommer att ske, vilka rättigheter du har och vad som är viktigast i just ditt mål. Precis som alla misstänkta har du rätt att inte uttala dig över huvud taget. Du kanske ska utnyttja den rätten och prata med oss först?

När någon är frihetsberövad som anhållen eller häktad ställs försvararuppdraget på sin spets. Det krävs då att vi är både kunniga jurister och bra medmänniskor. Vi håller nära och regelbunden kontakt med klienten och i förekommande fall med anhöriga även när vi väntar på polisens utredning, vilket ofta tar allt för lång tid. Detta är viktigt för att kunna genomföra ett bra försvar vid huvudförhandlingarna. Mer information till dig som anhörig till en frihetsberövad finns på www.kriminalvarden.se

När vi behöver drar vi oss inte för att konsultera experter, som oberoende rättsläkare eller forensiker. I mål om ekonomisk brottslighet, så kallade ekomål, konsulterar vi ekonomer som ger en värdefull kunskap som kan vara avgörande för bedömningen om någon verkligen har varit oaktsam eller vårdslös. Kanske är misstagen inte så allvarliga att de är straffbara? När du anlitar oss vill vi att du ska känna att vi ger dig så goda förutsättningar som bara är möjligt.

Vi har flera års erfarenhet av brottsmål i Kristianstad och är här för att hjälpa dig.

Se video på youtube om huvudförhandlingen. Klicka här.

Här finns information för dig som ska till polisförhör.

Advokathuset

Din advokat Hässleholm, Sölvesborg & Kristianstad.

Västra Storgatan 30

044-12 64 40