Målsägandebiträde

 Om du blivit utsatt för brott är du målsägande och har ofta rätt till ett målsägandebiträde som du själv väljer. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med det praktiska.

Ett målsägandebiträde ska ta till vara dina intressen och lämna stöd och hjälp till dig. Målsägandebiträdet ska också hjälpa dig att begära skadestånd, så kallat enskilt anspråk.

Det är åklagarens huvudsakliga uppgift att driva utredningen tillsammans med polisen, att åtala en misstänkt och att driva frågan om skuld, ansvar och påföljd. Vår uppgift är att guida dig genom processen. Vi förbereder dig inför förhören hos polisen och i domstol. Vi hjälper till att hålla kontakten med utredare. Vi bidrar med vår erfarenhet kring praktiska frågor. Vi hjälper dig att få ersättning för kränkning, sveda och värk, förstörd egendom och andra kostnader du drabbats av på grund av brottet.

Kontakta oss, vi står redo att hjälpa dig.

Advokathuset

Din advokat Hässleholm, Sölvesborg & Kristianstad.

Västra Storgatan 30

044-12 64 40