Rättshjälp och rättsskydd

Det finns ofta möjlighet att få hjälp med finansiering av våra kostnader. I familjemål är principen att föräldrarna får stå för sina egna rättegångskostnader, som ansökningsavgifter och advokatkostnader. Vi hjälper dig att undersöka och ansöka om hjälp från försäkringsbolag genom ditt rättsskydd eller från staten utifrån reglerna om rättshjälp.

Rättsskydd är en förmån som ingår i många hemförsäkringar. Det är ditt försäkringsbolags villkor som avgör förutsättningarna men vanliga villkor är att självrisken är på 20 %, att man måste ha haft försäkringen sammanhängande i två år och att det måste ha gått ett år sedan sambos separerade eller domen på äktenskapsskillnad tills tvisten uppstod. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp är en förmån som regleras av rättshjälpslagen. Man utgår från ett ekonomiskt underlag – som i stort baseras på din årsinkomst med visst avdrag för barn eller om man amorterar på skulder och liknande. Det ekonomiska underlaget, som måste vara under 260 000 kr, avgör hur stor del av kostnaderna du måste återbetala till staten. En ansökan om rättshjälp lämnas oftast in till tingsrätten i samband med stämningen. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

Advokathuset

Din advokat Hässleholm, Sölvesborg & Kristianstad.

Västra Storgatan 30

044-12 64 40