Mål om vårdnad boende och umgänge

 

Vi har valt att specialisera oss i tvister om barn. Dessa tvister ställer stora krav på oss som jurister och på vårt omdöme som medmänniskor.

Det som man lite slarvigt kallar för vårdnadsmål handlar om vårdnaden om barn men ofta också om var barnen ska bo eller vilket umgänge barnen ska ha med sina föräldrar.

Juridiskt har man oftast gemensam vårdnad. Genom åren har kraven för att ena föräldern ska få ensam vårdnad varierat mycket. Ett vanligt skäl för ensam vårdnad som domstolen måste bedöma är om föräldrarna har så svåra samarbetsproblem att det påverkar barnen. Ensam vårdnad eller gemensam vårdnad påverkar i regel inte rätten till umgänge med barn.

Domstolen kan bestämma var ett barn ska bo – det stadigvarande boendet. Den kan också bestämma att barnen bör bo växelvis hos föräldrarna – oftast varannan vecka. Om barnen ska bo varannan vecka ställer även det krav på en god samarbetsförmåga.

När man inte kommer överens om omfattningen och formerna för umgänge mellan barn och föräldrar kan det krävas domstolsbeslut. I alla frågor om vårdnad, boende och umgänge är det barnens bästa som avgör. I de allra flesta fall är det bäst för barn att ha umgänge med den förälder de inte bor med, ibland så mycket att det liknar ett växelvis boende och ibland endast korta tider i närvaro av umgängesstöd. Det är ovanligt att domstolen anser att det inte ska vara något umgänge, men det förekommer naturligtvis.

När jag inte kommer överens med den andra föräldern?
Din situation avgör om du bör agera snabbt eller kan sitta lugnare i båten. Om du inte träffar barnen alls men vill det bör du agera snabbare än om situationen är den omvända. Kontakta någon av oss för att diskutera ditt ärende!

Kommunen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som inte kan komma överens. De har ingen kompetens att bestämma något men kan arbeta för att få er att hitta en lösning. Om man kommer fram till en acceptabel uppgörelse kan de godkänna ert avtal som då får samma giltighet som en dom i domstolen.

Kan man inte komma överens är nästa steg att gå till domstolen. Om vi företräder dig kommer vi skriva ett brev till motparten med dina krav och motivera dem. Kan man trots detta inte komma överens upprättar vi en stämningsansökning till tingsrätten. Då kan man framställa interimistiska yrkanden – en begäran om att tingsrätten fattar ett tillfälligt beslut fram till dess att domen kommer. Sådana yrkanden brukar prövas vid ett sammanträde för muntlig förberedelse som tingsrätterna ska hålla så snabbt som möjligt, ofta omkring sex veckor efter att stämningen lämnats in. Inför ett sådant sammanträde brukar man inhämta ett yttrande (så kallat snabbyttrande) från kommunen.

Vid sammanträdet i tingsrätten framställer man sina yrkanden (krav), förklarar varför man vill att tingsrätten beslutar som man yrkat och undersöker möjligheterna att komma överens. Ofta kan man i alla fall enas om en tillfällig lösning fram till huvudförhandlingen eller ytterligare sammanträden.

Om tingsrätten måste avgöra målet genom huvudförhandling brukar de inhämta en fördjupad utredning från kommunen, en vårdnads-, boende- och/eller umgängesutredning. Utredningen planeras tillsammans med kommunen men innebär i regel utredningssamtal och hembesök. Vid dessa brukar vi inte närvara men vi förbereder dig.

Inför huvudförhandlingen behöver man slutligen bestämma vilken bevisning man vill åberopa, skriftliga handlingar och muntlig bevisning i form av vittnen m.m. Därefter får man vänta på en tid för rättegång innan det slutliga arbetet med att förbereda huvudförhandlingen.

Hela processen är ofta jobbig och krävande på många sätt. Resultatet blir alltid bäst om vi lyckas bilda ett team med dig. Du är expert på detaljerna i din situation och vi kan juridiken och processen.

Kostnader
Läs mer om kostnaderna, rättsskydd och rättshjälp här.

Advokathuset

Din advokat Hässleholm, Sölvesborg & Kristianstad.

Västra Storgatan 30

044-12 64 40