När det blir fel, är vi rätt!

Advokathuset Kristianstad ligger i centrala Kristianstad. I huset finns två advokater, en biträdande jurist och en sekreterare. Vi har fokus på humanjuridiken. Vi biträder såväl privatpersoner som företag i juridiska angelägenheter. De områden som vi är särskilt inriktade på är brottmål, familjerätt, allmän civilrätt, arvsrätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, migrationsärenden, förvaltningsrätt och trafikskaderätt.

Välkommen till Advokathuset Kristianstad!