När det blir fel, är vi rätt!

Advokathuset Kristianstad ligger i centrala Kristianstad. I huset finns två advokater, två biträdande jurister och en sekreterare. Vi har fokus på humanjuridiken. Vi biträder såväl privatpersoner som företag i juridiska angelägenheter. De områden som vi är särskilt inriktade på är brottmål, familjerätt, allmän civilrätt, arvsrätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, migrationsärenden, förvaltningsrätt och trafikskaderätt.

Välkommen till Advokathuset Kristianstad!

 

KONSUMENTTVISTNÄMND

Från och med den 11 januari 2016 har den som är konsument möjlighet att få en tvist mellan konsumenten och advokaten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Telefon: +46 (0)8 459 03 00